Selecteer een pagina

Door het ontstaan van een erosiekuil in de vaarweg van het Spui ter hoogte van Nieuw-Beijerland, gaat Rijkswaterstaat de bodem van de vaarweg verstevigen en de voet van het talud versterken, dit leidt op drie dagen tot aangepaste vaartijden.

De meeste werkzaamheden zullen plaatsvinden zonder dat de veerdienst er hinder van zal ondervinden. Zoveel mogelijk werkzaamheden zullen overdag worden uitgevoerd. De werkzaamheden die hinder veroorzaken voor de pont worden vooral ’s nachts uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk de veerpont Hekelingen-Nieuw-Beijerland (N217) grotendeels in de vaart te houden. Helaas zijn er enkele momenten waarop de veerdienst plaats moet maken voor de geplande werkzaamheden.

Op  maandag 10, dinsdag 11  april zijn de vaartijden aangepast. De veerdienst zal die avonden eerder stoppen en vaart dan tot 22:00 uur in plaats van de gebruikelijke 23:00 uur.

De veerdienst hervat zoals gebruikelijk ’s morgens om 05:30 uur.

Echter op zaterdagochtend 15 april vangt de veerdienst om 8:00 uur aan en vaart verder een reguliere dienst tot 23:00 uur ’s avonds.

Erosiekuil in het Spui gevisualiseerd. Bron: www.deltares.nl

Erosiekuil in het Spui gevisualiseerd. Bron: www.deltares.nl

Save

Save

Save

Save